👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

دانلود تحقیق درموردانواع مطالعات اپیدمیولوژیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

دانلود تحقیق درموردانواع مطالعات اپیدمیولوژیک

نام فایل : انواع مطالعات اپیدمیولوژیک فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 32 حجم : 0 مگابایت بنام خداانواع مطالعات اپیدمیولوژیکا- مطالعات مشاهده ای OBSERVATIONAL STUDIES2- مطالعات تجربی EXPERIMENTAL STUDIES-CLININAL TRIAL - INTERVENTIONAL STUDIES مطالعات مشاهده ای 1- مطالعات توصیفی DESCRIPTIVE STUDIES2- مطالعات تحلیلی ANALYTICAL STUDIES انواع مطالعات توصیفی 1- مطالعات مقطعی 1-CROSS SECTIONAL STUDIES 2- CASE- REPORT 3- CASE – SERIES انواع مطالعات تحلیلی :1- مطالعات گذشته نگر (مورد شاهدی )RETROSPECTIVE STUDIES(CASE-CONTROL S.) 2- مطالعات اینده...

جزئیات بیشتر / دانلود
دانلود تحقیق درموردانواع ماهواره و تاریخچه پیدایش آن ها دانلود تحقیق درموردانواع قدرت دانلود تحقیق درموردانواع فناوري در صفحه لمسی دانلود تحقیق درموردانواع فازها در سيمان و تركيبات شيميايي