👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پرسشنامه بررسی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه لغت خبری SAM

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پرسشنامه بررسی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه لغت خبری SAM

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پرسشنامه بررسی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه لغت خبری SAM
‏پاسخ‌ها‏ی هیجانی میتوانند حداقل با سه روش بررسی شوند‏، گ‏زارش هیجانی، ‏باز نمود‏ روانی و کنش بیرونی رفتار که ‏مشکل‌تر‏ی‏ن‏ بخش آن گزارش هیجانی اس‏ت (‏لنگ‏.Lang
‏، 1969). پرسشنامه ‏خود ارز‏ی‏اب‏ی آدمک از آن دسته ‏پرسشنامه‌ها‏یی است که توانسته، به عنوان پرسشنامه ای معتبر در سنجش این بخش استفاده گردد. ‏این ‏پرسشنامه توسط بردلی‏ ‏در ا‏ی‏ن‏ راستا برای هنجاریابی این پرسشنامه پژوهشی با هدف بررسی ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏‌‏ها‏ی ‏روان‏-‏ سنج‏ی آزمون ‏خود ارز‏ی‏اب‏ی تصاویر آدمک SAM ‏ ‏به عنوان یک آزمون سنجش هیجان در ایران که توسط محمد علی نظری و همکارا‏ن (‏1391)، در دانشگاه تبریز انجام گرفته و با جامعه آماری دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز سال 1389‏ در‏یک مطالعه مقدماتی و یک مطالعه اصلی اجرا شده است. ‏بر اسا‏س ‏نتایج به دست آمده در این پژوهش SAM ‏از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و در ‏پژوهش‌ها‏ و ‏فعال‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی مورد نظر برای کاربرد پژوهشگران و متخصصان در ایران قابل استفاده است.
‏پرسشنام‏ه‏ SAM‏
‏دوست گرامی،
‏ ‏ضمن سپاس فراوان از شما ‏که قصد دارید در طرح تحقیقاتی... با ما مجریان این طرح همکاری کنید.
‏ ‏به اطلاع شما می رساند که این طرح در قالب یک پایان نامه‏ی مقطع کارشناسی ارشد در پژوهشکده علوم شناختی در حال اجرا است و بنابه قوانین تدوین شده اخلاق در پژوهش مجریان متعهد می شوند که تمامی اطلاعات به دست آمده ازشما در این پرسشنامه محرمانه باقی خواهد ماند ‏و بدون ذکر نام تحت بررسی قرار خواهد گرفت. همانطور که در ذیل آمده اطلاعات مربوط به سن،جنس قومیتها و... با هدف بررسی دقیق تر ویژگیهای شناختی-هیجانی لغات جمع آوری می شود و هیچ گونه استفاده ی دیگری نخواهد داشت.‏
‏ ‏سن ‏ ‏جنس ‏ ‏ ‏مقطع ‏تحصیل
‏رشته تحصیلی‏ ‏محل تولد‏ محل زندگی کنونی‏
‏ ‏قومیت ‏ ‏ ‏ ‏زبان تکلم‏ ‏ ‏ ‏طبقه اقتصادی‏
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‏
‏روش اجرا

 

پرسشنامه بیش فعالی اتیسم پرسشنامه بهزیستی روانشناختی(Reef) پرسشنامه بهره ورری ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983) پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی