👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق قران و حقوق انساني

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق قران و حقوق انساني

دانلود تحقیق باموضوع قران و حقوق انساني،
در قالب  word و در 40 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

قرآن و حقوق انسان 1
حق در اصطلاح فقيهان 4
حق در اصطلاح حقوقدانان 4
حقوق قرآن، آميزه اي از امتياز و تكليف 6
انواع حقوق در قرآن 7
مشتركات قواعد حقوقي قرآن و ساير قواعد حقوقي 7
الف- كلي بودن 8
ب. الزامي‌بودن 9
ج. داشتن ضمانت اجرا 10
هدف حقوق از ديدگاه‌هاي گوناگون 12
مكتب حقوقي اصالت فرد 13
مباني مكتب اصالت فرد 14
الف. حقوق فطري يا طبيعي 15
ب. عدالت معاوضي 15
مکتب حقوقی اصالت اجتماع 16
مبانی مکتب اصالت اجتماع 17
عدالت توزیعی 18
هدف حقوق در قرآن 18
حقوق طبیعی انسان، از مبانی حقوق قرآن 20
حق حیات 21
حق مالکیت 22
حقوق طبیعی- معنوی انسان 22
قرآن و حقوق اجتماعی انسان 24
عدالت معاوضی یا توزیعی ؟ 28
عدالت معاوضی 29
عدالت توزیعی 30
3- مصالح برتر، سومین مبنای حقوقی قرآن 31
الف: مصالح فردی 32
ب- مصالح دولتی 35
ج- مصالح اجتماعی 35

تحقیق حجاب تحقیق شیطان تحقیق نماز تحقیق طراحي كردن سيستم هاي مبتني بر قانون زنجير كردن رو به جلو